دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

تعدیل کنندگی رضایتمندی در ارتباط بین مشتری مداری و وفاداری مشتریان

قسمتی از متن پایان نامه :

 • اهمیت جذب و حفظ مشتری

برای نشان دادن اهمیت و ضرورت حفظ او، در نظر داشتن‌ نکات زیر ضروری به نظر می‌رسد:

 • هزینه جذب یک مشتری جدید، بین پنج تا 11 برابر نگهداری یک مشتری قدیم می باشد؛
 • برای افزایش دو درصدی مشتری، بایستی 10 درصد هزینه‌ نمود.
 • ضرر و زیان از دست دادن یک مشتری، در حکم فرار 100مشتری دیگر می باشد.
 • رضایت مشتری، پیش شرط تمام موفقیت‌های بعدی‌ شرکت‌هاست.
 • رضایت مشتری، مهمترین اولویت مدیریتی پیش روی‌ اهداف دیگری زیرا سودآوری، سهم بیشتر بازار، توسعه‌ محصول و…می‌باشد.
 • ارزشمندترین داریی هر سازمان اعتماد و اطمینان‌ مشتریان می باشد.
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • انتخاب مشتری دایمی و وفادار، تنها شرط بقای دایمی و استمرار فعالیت‌های کارآمد هر شرکتی می باشد.
 • مدیران ارشد بایستی شخصا الگوی پایبندی در قبال‌ رضایت مشتری باشند.
 • برای جلت اعتماد مشتریان، کمتر از توان خود قول‌ بدهید و بیشتر از قولی که داده‌اید، اقدام کنید.
 • معادل 98 درصد مشتریان ناراضی، بدون شکایت به‌ سمت رقبا می‌طریقه.
 • احتمال این‌که مشتریان ناراضی کاملا راضی(شاد)مجددا از شرکت شما خرید کنند، شش برابر مشتریان فقط راضی می باشد.
 • گوش دادن به شکایت مشتری، 90 درصد کار می باشد و حل کردن آن هفت درصد و پیگیری برای اطلاع از راضی شدن‌ مشتری هم سه درصد دیگر می باشد (یحیایی ایله ای، 1391).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش :

هدف اصلی

 

اهداف فرعی

 • سنجش ارتباط بین مشتری مداری با وفاداری نظری مشتریان بانک صادرات
 • سنجش ارتباط بین مشتری مداری با وفاداری رفتاری مشتریان بانک صادرات
 • سنجش ارتباط بین مشتری مداری با وفاداری نظری با در نظر داشتن تأثیر رضایتمندی مشتریان بانک صادرات
 • سنجش ارتباط بین مشتری مداری با وفاداری رفتاری با در نظر داشتن تأثیر رضایتمندی مشتریان بانک صادرات

تعدیل کنندگی رضایتمندی در ارتباط بین مشتری مداری و وفاداری مشتریان