ارتباط بین خط مشی های تقسیم سود سهام با معیارهای مختلف نقد شوندگی و عامل عدم نقد شوندگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

10-7-3-2 تأثیر دستمزد حسابرسی براختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام

آسیوگلو و دیگران [1]   در سال 2005 با انتخاب 828 شرکت از S&P1500 که در بورس اوراق بهادار نیویورک دادوستد میشدند و در سال 2000 بیش از  ده میلیون دلار درآمد داشتند تأثیر دستمزد حسابرسی بر نقدشوندگی بازار را که معیار آن اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام می باشد، مطالعه کردند.

آنها پس از کنترل سایر عوامل تعیین کننده ی نقدشوندگی ارتباط ی مثبتی را بین کارمزد حسابرسی و اختلاف قیمت پیشنهادی  خرید و فروش نسبی سهام و همچنین هزینه های انتخاب نادرست انجام معامله تشخیص دادند. این نتایج با نتایج پژوهش ریچاردسون در سال  2004 که میگوید امکان بالقوه ی توافق بر سر کیفیت حسابداری با حسابرسان از طریق دستمزد حسابرسی در شرک ت هاییکه سازوکارهای حاکمیت شرکتی ضعیفی دارند، بیشتر می باشد، مطابقت دارد (رسائیان ، 1388 ، 61) 1.

11-7-3-2 اثر عدم تقارن اطلاعاتی بر اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام

نظریه ی اطلاعات نامتقارن، از اهمیت بالایی در ادبیات مالی برخوردار می باشد. پایه های این تئوری را در دهه ی 1970  سه پژوهشگر بزرگ اقتصادی، جرج آکرلوف، مایکل اسپنس و جوزف استیگلیتز بنا نهادند. افراد نامبرده موفق شدند جایزه ی نوبل اقتصادی 2001 را به خاطر پژوهش هایی که در تجزیه و تحلیل بازارهای با اطلاعات نامتقارن انجام دادند دریافت کنند.

آکرلوف نوعی بازار کالا را معرفی می ‌کند که در آن، به اصطلاح رایج، فروشنده، اطلاعات بیشتری از خریدار دارد. اکرلوف به کمک فرضیه ی علمی نشان داد که مشکل اطلاعاتی ممکن می باشد موجب توقف کل بازار گردد و یا به صورت انقباضی، بازار را به انتخاب نادرست محصولات کم کیفیت سوق دهد. انتشار صحیح و به موقع اطلاعات بازار، موجب ذهنیت مثبت نسبت به برقراری عدالت در بازار، ثبات و انسجام بیشتر آن می گردد. همچنین بهبود شفافیت بازار، به نوبه خود موجب افزایش رقابت بین فعالان بازار میشود و مناسبات موجود میان اعضای بازار و سرمایه گذاران را تقویت، و امر نظارت و اجرای قوانین را آسان می ‌کند. به تعریفی دیگر، شفافیت تأکید بر انتشار به موقع اطلاعات پیرامون سفارشهای خرید و فروش و معاملات دارد. اشخاص میتوانند به کمک اطلاعات شفافیکه درمورد ی ارزش دارایی ها کسب میکنند، تصمیمات اقتصادی بهتری اتخاذ کنند.هزینه های انتخاب نادرست ناشی از اطلاعات نامتقارن می باشد.

بازارگردا نها اختلاف قیمت پیشنهادی  خرید و فروش خود را به مقصود جبران زیان ناشی از معامله با افراد مطلع، افزایش میدهند.  نتایج بعضی از تحقیقات بیانگر وجود عدم تقارن اطلاعاتی قبل از انتشاراطلاعیه های سود ونتایج بعضی دیگر بیانگر وجود عدم تقارن اطلاعاتی بعد ازانتشار اطلاعیه های سود می باشد. اغلب تحقیقاتی که به مطالعه تاثیر عدم تقارن اطلاعات بر اختلاف قیمت پیشنهادی  خرید و فروش سهام می پردازند، تغییرات دراختلاف قیمت پیشنهادی  خرید و فروش سهام را طی یک دوره ی زمانی معی  ن قبل و بعد از انتشار آگهی های اطلاعاتی مورد مطالعه قرار میدهند.

اکر و دیگران در سال 2002 نمونه ای شامل 195 شرکت انگلیسی در بورس سهام لندن را از سال 1986 تا 1994  مطالعه واثبات کردند که اختلاف قیمت پیشنهادی  خریدوفروش از 15 روز قبل از اعلان سود کاهش مییابد و حداکثر تا 90 روز بعد ازاعلان سود همچنان محدود میماند.

نتایج پژوهش آنها بیانگر تغییرات اندک در اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و حجم معاملات پیرامون زمان اعلان سود می باشد . جدول یک اختصار ی بعضی از تحقیقات مربوط به اختلاف قیمت پیشنهادی  خرید و فروش سهام را نشان میدهد.

[1]-Asiyoglo et al,2005

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

  • آیا ارتباط ای بین سیاستهای تقسیم سود سهام و نقد شوندگی سهام هست ؟
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • آیا ارتباط ای بین سیاستهای تقسیم سود سهام و ریسک عدم نقد شوندگی سهام هست؟
  • سیاستهای تقسیم سود با کدام یک از معیارهای نقد شوندگی دارای ارتباط می باشد ؟

ارتباط بین خط مشی های تقسیم سود سهام با معیارهای مختلف نقد شوندگی و عامل عدم نقد شوندگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری