شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط میان آگاهی کارکنان در تعامل با مشتریان

قسمتی از متن پایان نامه :

.

روابط:

برای تسهیل در امور داخلی سازمان˛هماهنگی و ایجاد همسویی در نیل به اهداف سازمان˛تعیین مجاری ارتباطی و کانالهای ان لازم و ضروری می باشد.(میر سپاسی˛1369˛38)

دلیل وجودی هر سازمان این می باشد که کارهایی را میتوانند به انجام برسانند که افراد بدون آن نمیتوانند انجام دهند.پس خواه هدف سو اوری باشد˛ خواه اموزش ˛ تبلیغ دین ˛ بهبود بهداشت˛ زضایت جامعه و شکوفایی اقتصاد و… ˛ سازمان و تشکیلات میتوانند کار را به انجام برسانند. با این اوصاف سازمان و تشکیلات در تمام سطوح زندگی ادمیان حضور دارند و روزانه با تعداد زیادی از انها سرو کار داریم. در واقع اکثر مردم˛ بیشتر عمر خود را در سازمان ها و موسسات میگذرانند˛ یا تحت تاثیر ان قرار دارند. گاهی این موسسات به صورت کارامد در پاسخگویی به نیازهایمان اداره میشوند و گاهی بی نهایت ازار دهنده و عجز اور به نظر میرسند.(رضائیان˛1372˛1)

هم شکل بودن سازمان ها:هم شکل بودن سازمانی یعنی سازمان های فعال در یک صنعت˛از نظر شکل و شیوه کار˛همانند˛همگون یا هم شکل هستند.هم شکل بودن باعث می گردد که هر واحد از یک جامعه مشابه واحدهای دیگر باشد(یعنی واحدهایی که در شرایط محیطی یکسان قرار دارند). (Pagh and hikson(147_60˛1983

 

2-1-7) هدف

2-1-7-1) تعاریف ارائه شده هدف:

همه سازمانها و همه افراد برای خود هدف خاص خود را دارند و همه تلاشهای آنها حول محور و معطوف به آن هدف می باشد.هدف هر فرد با فرد دیگر و هدف هر سازمان با سازمان دیگر متفاوت می باشد.امروزه آن چیز که که روشن می باشد این می باشد که هیچ سازمانی را نمی توانیم پیدا کنیم که دارای هدف نباشد چنین چیزی امکان ندارد فقط ممکن می باشد در بعضی مواقع هدف بر همگان پوشیده باشد و فقط تعداد کمی از اعضا از ان مطلع باشند.همه فعالیتهای سازمان در جهت رسیدن سازمان به هدفش می باشد.

هدف سازمانی نوعی وضعیت مطلوب می باشد که سازمان قصد رسیدن به آن را دارد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1) اهداف اصلی

هدف این پژوهش کمک به بانک در جهت بهره گیری بهینه و مطلوب تر از توانمندیهای کارکنان خود در راه رسیدن به اهداف موسسه می باشد. که با ارائه آموزشهای لازم در زمینه شفاف سازی اهداف و فعالیتهای سازمان برای کارکنان بتواند از حداکثر کارایی آنها در زمینه رسیدن سازمان به اهدافش بهره بگیرد. و کوشش در مطالعه و تبیین مشکلاتی دارد که موسسات در این زمینه با آن مواجه می شوند.

1-4-2) اهداف فرعی

  1. ارتباط بین اندازه پاداش کارکنان و کارایی.
  2. ارتباط بین ایجاد کلاسهای آموزشی در مورد اهداف سازمان و کارایی.
  3. ارتباط بین اندازه آگاهی کارکنان از اهداف سازمان و کارایی.
  4. ارتباط بین مشارکت کارکنان و پرسنل در تعیین اهداف سازمان و کارایی.
  5. ارتباط بین اندازه تحصیلات کارکنان و کارایی.