دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تعیین درجه توسعه یافتگی نواحی روستایی شهرستان رودبار

قسمتی از متن پایان نامه :

– تعریف روستا

به گونه کلی می­توان روستا را «نوعی از سکونتگاههای بشر که در آن گروهی از افراد ساکن شده­اند که شغل اصلی آنها کشاورزی می باشد و در ارتباط متقابل، منسجم و مستقیم با یکدیگر و محیط طبیعی قرار دارند» تعریف نمود. یا در تعریفی دیگر «روستا عبارت می باشد از یک مرکز جمعیت و محل سکونت و کار تعدادی خانوار که در اراضی آن به عملیات کشاورزی اشتغال داشته و درآمد اکثریت آن از طریق کشاورزی حاصل گردد و عرفاً در محل ده یا روستا شناخته گردد» (رضوانی، 1377).

روستا به مجموعه یک یا چند مکان و اراضی به هم پیوسته (اعم از کشاورزی و غیر­کشاورزی) گفته می­گردد که خارج از محدوده­ی شهری واقع گردد و دارای محدوده­ی ثبتی و یا عرفی مستقل باشد (سازمان مدیریت و برنامه ریزی 1386).

برای روستا تعاریف متعددی ارائه شده می باشد که به بعضی از آنها تصریح می­گردد :

روستا مبدا تقسیمات کشوری می باشد که از لحاظ زیستی (وضع طبیعی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی) همگن بوده، اکثریت ساکنان واقعی آن- به گونه مستقیم و غیر­مستقیم- به یکی از فعالیتهای زراعی، دامداری، باغداری و به گونه اعم صنایع دستی و صید یا ترکیبی از این فعالیت­ها اشتغال داشته باشند در عرف به عنوان ده، آبادی، دهکده یا قریه نامیده می­گردد. (پاپلی و ابراهیمی، 1381).

روستا زیستگاه جماعتی از مردم در خارج از محدوده شهرستان­هاست که با مشخصات جمعیتی معین و به عنوان جامعه­ای مستقل و دارای هویت خاص فرهنگی، جغرافیایی، اقتصادی و با اتکا بر نظام­های رهبری و مدیریت محلی خود عرصه فعالیت­های کشاورزی می باشد (حسینی ابری، 1383).

روستا کوچکترین واحد جغرافیایی می باشد. با حدود سطحی و مشخصات همگن طبیعی، انسانی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که اقلب ساکنان آن به فعالیت­های مبتنی بر بهره­کشی از زمین اشتغال داشته و حداقل 20 خانوار یا 100 نفر جمعیت را در خود جای داده باشد (مولائی هشجین، 1382).

روستا عبارت می باشد از محدوده فضای جغرافیایی می باشد که واحد اجتماعی کوچکی مرکب از تعدادی خانوار که نسبت به هم دارای نوعی احساس دلبستگی، عواطف و علائق مشترک هستند، در آن تجمع میابند و بیشتر فعالیت­هایی که برای تامین نیازمندی­های زندگی خود انجام می­دهند، از طریق بهره گیری و بهره­گیری از زمین و در درون محیط مسکونی­­شان انجام می شود. این واحد اجتماعی که اکثریت افراد آن به کار کشاورزی اشتغال دارند در عرف محل، ده نامیده می­گردد (نیک خلق، 1381).

در نظر داشتن تعاریف مختلف ارائه شده نشان می­دهد که در اقدام تعریف دقیقی از واژه روستا یا ارائه مشخصات دقیقی از آن امکان پذیر نیست. در عوض روستا به عنوان واژه­ای پیش روی شهر به کار گرفته می­گردد و این وجه مشترک غالب تعریف­ها در مورد روستا و روستایی می باشد. بر همین اساس در بسیاری از مباحث مربوط، به جای ارائه تعریف مشخصی از روستا به اظهار ویژگی­های اصلی جداکننده روستا و شهر پرداخته شده می باشد.

در اظهار این تمایزات که جنبه­های مختلف را در بر می­گیرد، محققان و نویسندگان مختلف بر اساس زمینه و مقیاس مطالعه بعضی از تفاوت­ها تأکید کرده­اند. چنان که جامعه­شناسان بیشتر بر تفاوت در ساخت­ها و کارکردهای اجتماعی، جغرافیدانان روستایی به تفاوت در منظر و چشم انداز روستایی و شهری، اقتصاددانان بیشتر به تفاوت در شیوه­های معیشتی و نظام­های تولیدی و برنامه­ریزان منطقه­ای و مکانی به جایگاه متفاوت در سلسله مراتب سکونتگاهی و حوزه­های کارکردی توجه بیشتری    داشته­اند. با وجود این بعضی از تمایزات بارز میان سکونتگاههای روستایی معیار تشخیص این دو نوع سکونتگاهها قرار می­گیرد. بعضی از مهم­ترین ویژگی­های فرق روستا و شهر عبارتند از:

الف) جمعیت: طبق قانون تقسیمات کشوری تمامی نقاطی که جمعیت آنها بیش از 10 هزار نفر باشد به عنوان نقطه شهری و نقاطی که کمتر از این تعداد جعیت داشته باشند روستا شناخته می­شوند (قانون تقسیمات کشوری، 15/4/1362).

معیار جمعیت به تنهایی به علت های مختلف نمی­تواند برای تعریف روستا و فرق آن از شهر کافی باشد، بعضی از علت های مهم در این زمینه عبارتند از:

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1- 4 -1- هدف اصلی پژوهش:

هدف اصلی این پژوهش تعیین درجه توسعه­یافتگی نواحی روستایی شهرستان رودبار می­باشد.

1- 4 -2- اهداف اختصاصی پژوهش:

1- شناخت نقاط قوت و ضعف نواحی روستایی در زمینه­های بهداشتی و درمانی، آموزشی، زیربنایی، ارتباطی

2- شناخت درجات توسعه و تفاوتهای آن در روستاهای مختلف شهرستان رودبار

3- شناخت درجات توسعه و تفاوتهای آن در بخش­ها و دهستاهای مختلف شهرستان رودبار

1- 5 – سوالات پژوهش

با در نظر داشتن شاخص­های توسعه، روستاهای شهرستان رودبار در چه سطحی از توسعه­یافتگی قرار دارند؟

با در نظر داشتن شاخص­های توسعه، کدام یک از بخش و دهستان در سطح بالاتری از توسعه­یافتگی قرار دارند؟