دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

تعدیل کنندگی رضایتمندی در ارتباط بین مشتری مداری و وفاداری مشتریان

قسمتی از متن پایان نامه :

  • ایجاد تعهد به ارایه خدمت در تمام سطوح سازمان:

نباید فقط مدیر عامل شرکت متعهد به ارایه خدمات خوب به‌ مشتریان باشد، یا فقط کارمندان متعهدبه این امر شوند، بلکه‌ بایستی همه افراد سازمان در این کار مشارکت داشته باشند.بدون‌ طرفداری مالی و مدیریتی، افرادی که خدمت ارایه می‌دهند، علیرغم کوشش بسیار، نمی‌توانند مشتریان را راضی نگهدارند. رفتار نامناسب یک مهماندار هواپیما، یک کارمند بانک، یا یک‌ کارگر تحویل‌دهنده کالا ممکن می باشد اثر کوشش‌های افراد دیگر را خنثا کند.تعهد ارایه خدمات به مشتریان بایستی واقعی باشد، نه‌ در حد یک شعار یا وسیله‌ای برای تبلیغات.

 

  • کاستن از وظایف اجرایی بخش‌های ستادی و هدایت‌ آنها به سوی کارشناسی، نظارت و برنامه‌ریزی:

وقتی که‌ سازمان گسترده می گردد و تخصص‌های مختلف در آن شکل‌ می‌گیرند، یک مدیر نمی‌تواند قدرت هماهنگی و فرماندهی در همه زمینه‌ها و بدون کمک‌های جنبی و تخصصی افراد دیگر را داشته باشد، زیرا اولا، عمر بشر برای فراگیری همه‌ تخصص‌ها و مهارت‌ها کفایت نمی‌کند؛ثانیا، قدرت و حیطه‌ کنترل و مدیریت یک فرد محدود می باشد.بدین ترتیب، قسمت‌هایی به نام ستاد، مسوولیت کمک به مدیریت را برعهده‌ می‌گیرند و عموما وظایف آنان نیز نظارت برنامه‌ریزی و مشورت هماهنگی درمورد امور صف می باشد که وظایف اجرایی را به عهده دارند.از همین‌رو، بایستی حدود وظایف و اختیارات واحدها و مدیران صف و ستاد به صورت دقیق و روشن تعیین و مشخص‌ گردد.همچنین بایستی وظایف تکراری که زمینه تداخل اختیارات و وظایف را فراهم می‌آورند و مدیریت را مختل می‌کنند یا باعث‌ موازی کاری می شوند، حذف شوند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش :

هدف اصلی

 

اهداف فرعی

  • سنجش ارتباط بین مشتری مداری با وفاداری نظری مشتریان بانک صادرات
  • سنجش ارتباط بین مشتری مداری با وفاداری رفتاری مشتریان بانک صادرات
  • سنجش ارتباط بین مشتری مداری با وفاداری نظری با در نظر داشتن تأثیر رضایتمندی مشتریان بانک صادرات
  • سنجش ارتباط بین مشتری مداری با وفاداری رفتاری با در نظر داشتن تأثیر رضایتمندی مشتریان بانک صادرات

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تعدیل کنندگی رضایتمندی در ارتباط بین مشتری مداری و وفاداری مشتریان