دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

تعدیل کنندگی رضایتمندی در ارتباط بین مشتری مداری و وفاداری مشتریان

قسمتی از متن پایان نامه :

  • مشتری راضی :
  • مشتری راضی کسی می باشد که در حال حاضر، راضی بوده اما هنوز غیر از مشتریان ارزشی و وفادار و همیشگی مانیست. این مشتری در سطح خوبی قرار داشته  اما دمدمی مزاج بوده و رقیب ما می تواند نظر او را تغییردهد و نسبت به سازمان ما بی تفاوت می باشد.
  • مشتری شاد : این مشتری اندازه وفاداریش به شما بیشتر می باشد زیرا شما را عقیده دارد  و از شما نزد دوستانش تعریف می ‌کند و مشتریان جدیدی را می اورد. اما این مشتری توقعاتی نیز دارد  که بایستی در ابندا خود را اماده براورده ساختن توقعات بعضا نا بجای او نمایید و گرنه نداشتن برنامه منطقی و مدون برای براورده ساختن او میتواند او را به مشتری ناراضی مبدل کند. برای این کار بایستی تخفیف های مشخص و تعیین شده ای را در نظر بگیرید.
  • مشتری ناراضی: او به جای راضی بودن، متاسفانه در گروه مخالفان و ناراضیان شما  قرار دارد. زیرا شما نیازش را براورده نکرده اید و رقبای شما بهتر از شما به او سرویس داده اند بنابر این کوشش کنیدتا با ارائه خدمات بنیانی از آغاز  مانع نارضایتی مشتریان شوید  زیرا ان قبیل مشتریان اقدامات زیر را انجام می دهند:

الف- مشتری ناراضی مشکلش را حداقل با 8 نفر در میان می گذارد و آنها را به سوی رقیب می برند.

ب- مشتری ناراضی اطلاعاتش را به 20 نفردیگر انتقال میدهد

ج-98درصد مشتریان ناراضی بدون بدون شکایت و بدون اطلاع قبلی سازمان را ترک کرده و به سوی رقیب میروند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش :

هدف اصلی

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اهداف فرعی

  • سنجش ارتباط بین مشتری مداری با وفاداری نظری مشتریان بانک صادرات
  • سنجش ارتباط بین مشتری مداری با وفاداری رفتاری مشتریان بانک صادرات
  • سنجش ارتباط بین مشتری مداری با وفاداری نظری با در نظر داشتن تأثیر رضایتمندی مشتریان بانک صادرات
  • سنجش ارتباط بین مشتری مداری با وفاداری رفتاری با در نظر داشتن تأثیر رضایتمندی مشتریان بانک صادرات

تعدیل کنندگی رضایتمندی در ارتباط بین مشتری مداری و وفاداری مشتریان