دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تعیین درجه توسعه یافتگی نواحی روستایی شهرستان رودبار

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست شکل­ها

 

عنوان………………………………………. صفحه

شکل 3-1- نقشه استان گیلان 41

شکل 3-2- نقشه شهرستان رودبار 41

شکل 3-1- درصد جمعیت شهری و روستایی شهرستان رودبار 43

شکل 4-1- نمره تاپسیس بخش های شهرستان رودبار در سال 1385 53

شکل 4-2- میانگین هر یک از شاخص‌های 5 گانه در سال 1385 55

شکل 4-3- نمره تاپسیس بخش های شهرستان رودبار سال1392 56

شکل 4-4- میانگین هر یک از شاخص های 5 گانه در سال 1392 57

شکل 4-5- نمره تاپسیس دهستان های شهرستان رودبار سال 1385 58

شکل 4-6- نمره تاپسیس دهستان های شهرستان رودبار در سال 1392 60

شکل 4-8- نمره تاپسیس روستاهای دهستان بلوکات سال 1385 64

شکل 4-9- نمره تاپسیس روستاهای دهستان دشتویل در سال 1385 65

شکل 4-10- نمره تاپسیس روستاهای دهستان رحمت آباد سال 1385 68

شکل 4-11- نمره تاپسیس روستاهای دهستان جیرنده سال 1385 68

شکل 4-12- نمره تاپسیس روستاهای دهستان کلیشم سال 1385 69

شکل 4-13- نمره تاپسیس روستاهای دهستان رستم آباد جنوبی سال 1385 71

 

فهرست شکل­ها

 

عنوان………………………………………. صفحه

شکل 4-14- نمره تاپسیس روستاهای دهستان رستم آباد شمالی سال 1385 72

شکل 4-15- نمره تاپسیس روستاهای دهستان کلشتر سال 1385 74

شکل 4-16- نمره تاپسیس روستاهای دهستان خورگام سال 1385 76

شکل 4-17- نمره تاپسیس روستاهای دهستان دلفک سال 1385 77

شکل 4-18- نمره تاپسیس روستاهای دهستان بلوکات سال 1392 78

شکل 4-19- نمره تاپسیس روستاهای دهستان دشتویل سال 1392 81

شکل 4-20- نمره تاپسیس روستاهای دهستان رحمت آباد سال 1392 83

شکل 4-21- نمره تاپسیس روستاهای دهستان جیرنده سال 1392 84

شکل 4-22- نمره تاپسیس روستاهای دهستان کلیشم سال 1392 85

شکل 4-23- نمره تاپسیس روستاهای دهستان رستم آباد جنوبی سال 1392 86

شکل 4-24- نمره تاپسیس روستاهای دهستان رستم آباد شمالی سال 1392 88

شکل 4-25- نمره تاپسیس روستاهای دهستان کلشتر سال 92 89

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1- 4 -1- هدف اصلی پژوهش:

هدف اصلی این پژوهش تعیین درجه توسعه­یافتگی نواحی روستایی شهرستان رودبار می­باشد.

1- 4 -2- اهداف اختصاصی پژوهش:

1- شناخت نقاط قوت و ضعف نواحی روستایی در زمینه­های بهداشتی و درمانی، آموزشی، زیربنایی، ارتباطی

2- شناخت درجات توسعه و تفاوتهای آن در روستاهای مختلف شهرستان رودبار

3- شناخت درجات توسعه و تفاوتهای آن در بخش­ها و دهستاهای مختلف شهرستان رودبار

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1- 5 – سوالات پژوهش

با در نظر داشتن شاخص­های توسعه، روستاهای شهرستان رودبار در چه سطحی از توسعه­یافتگی قرار دارند؟

با در نظر داشتن شاخص­های توسعه، کدام یک از بخش و دهستان در سطح بالاتری از توسعه­یافتگی قرار دارند؟